Privacyverklaring

Privacy
verklaring

Vivacious, gevestigd aan Middeleeuwen 9 7722 ZB Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.livevivacious.nl
Middeleeuwen 9
7722 ZB Dalfsen
06 31 26 35 08

Persoonsgegevens die Vivacious verwerkt

Vivacious verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens die Vivacious verwerkt

Vivacious verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid (zoals lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, spiermassa, buikomtrek, allergieën en diëten.
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag Vivacious persoonsgegevens verwerkt

Vivacious verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij je af te leveren
– Voor het opstellen van een persoonlijk voedingsadvies
– Om jouw voortgang te monitoren
– Vivacious verwerkt ook persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte / zorgverzekeraar

Geautomatiseerde besluitvorming

Vivacious neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vivacious) tussen zit.

Hoe lang Vivacious persoonsgegevens bewaart

Vivacious bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden bewaard tot het moment dat je geen klant meer bij Vivacious bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vivacious verkoopt of deelt je gegevens niet aan/met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die Vivacious gebruikt

Vivacious gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vivacious en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@livevivacious.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vivacious wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Vivacious persoonsgegevens beveiligt

Vivacious neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@livevivacious.nl. Vivacious heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Deze website is beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens die je via onze website verstuurt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden.
– Beveiligingssoftware op deze website
– Beveiligingssoftware op computers, zoals een virusscanner en firewall.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.